Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Výsledky Operační Léčby Obezity

VOLO.cz je databáze Výsledků Operační Léčby Obezity. Zpracovává záznamy o stavu pacienta po chirurgickém zákroku - bariatrické operaci. Sleduje vývoj hmotnosti, komorbidit (přidružených nemocí) a pomáhá hodnotit úspěšnost léčby. Zpracované výsledky slouží
  • chirurgům pro evidování záznamů o svých pacientech
  • široké veřejnosti pro lepší informovanost o chirurgické lěčbě obezity.
Souhrnné údaje z celé databáze jsou veřejně dostupné v sekci výsledky.
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.