Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Co VOLO.cz vyhodnocuje

Systém VOLO.cz umožňuje zaznamenávání, sledování a vyhodnocování těchto tří kategorií:
 1. Údaje vypočítávané z váhy pacienta
  • Hmotnost [kg]
  • BMI (Body Mass index): index míry obezity
  • EW (Excess weight): nadbytečná váha [kg]
  • % Excess Weight loss: počet procent z původní EW, které se pacientovi podařilo zhubnout [%]
  • % Excess BMI loss: počet procent z nadbytečných BMI bodů, které se pacientovi podařilo zhubnout [%]
  • Údaje vypočítávané z váhy pacienta
 2. Komorbidity (přidružená onemocnění)
  • Hypertenze
  • Cukrovka (DM)
  • Dyslipidémie
  • Syndrom spánkového apnoe (SSA)
  • Ostatní
  • Komorbidity všeobecně
  • Komorbidity
 3. Úspěšnost léčy podle BAROS.
  B.A.R.O.S. (Bariatric Analysis and Reporting Outcome System) hodnotí změnu kvality života (Quality of life - QoL) po bariatrické operaci. Zohledňuje ztrátu nadbytečné váhy, komorbidity a psychickou pohodu pacienta.
  Úspěšnost léčy podle Baros

Dokumentace

Podrobný popis mechanismů výpočtu všech výše uvedených údajů je uveden v dokumentaci.
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.