Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Cíle projektu VOLO.cz

Cílem VOLO.cz je být užitečným pomůcníkem chirurgům a poskytovat jim jednoduché, rychlé, efektivní hodnocení výsledků jejich bariatrických zákroků. Dalším rozměrem je možnost srovnávání vlastních výsledků s celodatabázovým průměrem.

Jak VOLO pracuje?

Registrovaný specialista, který požádá a získá přístup do data-manageru VOLO, může zdarma, dobrovolně a na vlastní zodpovědnost zadávat informace o výsledcích léčby. Je potom velmi jednoduché své výsledky vyhodnotit, zjistit průměrnou úspěšnost a mnoho dalších hodnotných informací. Jste specializovaný chirururg? Informujte se, jak se zapojit.

Jsou data ve VOLO v bezpečí?

V databázi nejsou uloženy žádné osobní údaje. VOLO zpracovává pouze anonymní identifikační údaje pacientů, které poskytl chirurg. Na základě údajů uložených v databázi nelze zjistit, ke které osobě patří. K přiřazení dat ke konkrétní osobě je nutný klíč, který eviduje pouze chirurg a který je uložen mimo prostor internetu. Pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti jsou data v uzamčené databázi šifrována tajným kódem a přihlášení chirurgů probíhá přes zabezpečený protokol SSL/https.
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.