Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Vývoj komorbidit při chirurgické léčbě obezity

Komorbidity jsou přidružená onemocnění, která se často vyskytují u obézních pacientů (např. vysoký tlak, cukrovka). Můžete zjistit vývoj komorbidit u pacientů z celé databáze, nebo sledovat pouze pacienty se specifickými vlastnostmi.

Zobrazit vývoj komorbidity
po měsících operativní léčby
u pacientů, kteří splňují následující podmínky:
Typ operace
Pohlaví
Věk v době operace
Způsob provedení
Výchozí BMI (před operací)
Spolupráce pacienta
Komorbidity
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.