Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Úspěšnost léčby podle BAROS

BAROS (Bariatric Analysis and Reporting Outcome System) je žebříček hodnocení úšpěšnosti léčby obezity. Můžete zjistit průměrnou hodnotu BAROS u pacientů z celé databáze, nebo sledovat pouze pacienty se specifickými vlastnostmi nebo komorbiditami.

Zobrazit hodnotu indexu BAROS po měsících operativní léčby
u pacientů, kteří splňují následující podmínky:
Typ operace
Pohlaví
Věk v době operace
Způsob provedení
Výchozí BMI (před operací)
Spolupráce pacienta
Komorbidity
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.