Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Váhový úbytek po bariatrické operaci

Zjistěte vývoj hmotnosti, BMI (Body Mass Indexu), EW (Excess weight), % EW Loss (o kolik procent se snížila EW) nebo % EBMI loss. Můžete zjistit průměrné údaje z celé databáze, nebo sledovat pouze pacienty se specifickými vlastnostmi nebo komorbiditami.

Zobrazit graf vývoje
po měsících operativní léčby
u pacientů, kteří splňují následující podmínky:
Typ operace
Pohlaví
Věk v době operace
Způsob provedení
Výchozí BMI (před operací)
Spolupráce pacienta
Komorbidity
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.