Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Bariatrická chirurgie

Pojem bariatrická chirurgie (bariatrie, anglicky bariatrics) je odvozen z řeckého slova "bari" (těžký) a používá se k označení chirurgické léčby obezity. Tato úzká oblast chirurgie v posledním destiletí vzrostla podle některých statistických údajů v západní euroamerické medicíně počtem výkonů až desetinásobně. Za posledních cca 50 let bylo navrženo více než padesát různých operací, ze kterých jenom některé se používají ve větší míře i dnes.

laparoskopická bariatrická operace
Výskyt obezity epidemicky až pandemicky roste, obezita vede k mnoha dalším nemocem, jenž zkracují život a snižují jeho kvalitu a konzervativní, méně radikální léčebné postupy nemají požadovaný dlouhodobý efekt a vedou k ekonomickým a sociálním dopadům. Tím je dáno opodstatnění pro bariatrii, jako doposud jedinou léčebnou metodu s dlouhodobým efektem váhového úbytku. Cílem bariatrie je snížení zdravotních rizik obezity cestou redukce váhy. Nejedná se o kosmetickou, či estetickou chirurgii na zakázku klienta. Bariatrie je jako život zachraňující krok indikována až při vysokém stupni obezity s vysokými zdravotními riziky a za dalších definovaných, mezinárodně akceptovaných podmínek komisí specialistů různých oborů. Indikační bariatrickou komisi tvoří zejména:
  1. internista-obezitolog, resp. diabetolog nebo endokrinolog,
  2. psycholog event. psychiatr, případně
  3. nutriční terapeut, dietolog a
  4. specializovaný bariatrický chirurg.

V ČR jsou chirurgové specializující se na operační léčbu obezity od března 2005 zastřešení "Bariatrickou sekcí", která organizačně podléhá současně ČCHS (Česká chirurgická společnost) i ČOS (Česká obezitologická společnost) ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně), co je unikátní postavení, které ale názorně odráží nutnost multioborové spolupráce při léčbě obezity.

zdroj: www.bandingklub.cz/bariatrie/
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.