Měříme úspěšnost léčby epidemie vyspělého světa - obezity.

Dokumentace

Zde je uveden popis mechanismů výpočtů a vzorce užívané při zpracovávání dat.

Údaje vypočítávané z váhy pacienta

 • BMI: [hmotnost/kg]/([výška/m]2)
 • EW (Excess weight): [hmotnost/kg] - (22.5*[výška/m]2)
 • % Excess Weight loss: 100*([původní_EW]-[aktuální_EW]) / [původní_EW]
 • % Excess BMI loss: 100*(([původní_BMI]-25) - ([aktuální_BMI]-25)) / ([původní_BMI]-25)

Komorbidity

Při vkládání každé kontroly je na výběr z voleb:
 • u konkrétní komorbidity: zhoršení / stejné / zlepšení / vymizení;
 • u komorbidit obecně: zhoršení / stejné / zlepšení / některá závažná odezněla, ostatní se zlepšily / všechny závažné odezněly.
Výsledná hodnota na výstupové stránce reprezentuje počet pacientů, kteří u své poslední evidované kontroly mají evidován hledaný stav.

Úspěšnost léčy podle B.A.R.O.S.

Mezinárodní hodnocení bariatrické chirurgie BAROS (Bariatric Analysis and Reporting Outcome System) zohledňuje:
 1. vývoj hmotnosti:
  • zvýšení hmotnosti: -1 bodů;
  • snížení hmotnosti 0%-75% Excess weight: +([EW]/25) bodů;
  • snížení hmotnosti více než 75% Excess weight: +3 bodů;
 2. komorbidity:
  • zhoršení: -1 bodů;
  • stejné: 0 bodů;
  • zlepšeno: +1 bodů;
  • některá závažná odezněla, ostatní se zlepšily: +2 bodů;
  • všechny závažné odezněly: +3 bodů;
 3. komplikace:
  • těžká: -1 bodů;
  • lehká: -0.2 bodu;
  • bez komplikací: 0 bodů;
 4. reoperace:
  • ano: -1 bod;
  • ne: 0 bodů;
 5. Psychologický dotazník (QoL): u každé z šesti kategorií (sebecítění, fyz. aktivita, sociální, pracovní, sex, jídlo) rozmezí -0.5 až +0.5 bodu odstupňované po 0.1 bodu.
K číselným hodnotám je přiřazeno následující slovní hodnocení:
 • -7 až 0 : selhání;
 • 0 až +1 : neuspokojucící výsledek;
 • +1 až +3 : uspokojující výsledek;
 • +3 až +5 : dobrý výsledek;
 • +5 až +7 : velice dobrý výsledek;
 • +7 až +9 : výborný výsledek.
VOLO VOLO.cz - Výsledky Operační Léčby Obezity
kontakt / zapojit se / právní podmínky / přihlášení registrovaného specialisty
WLSR
Powered by marek.cierny.cz. Copyright © Marek Čierny.